avatar

ГЛАВЕН УЧИТЕЛ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Колеги,  бихте ли споделили каква дейност извършвате главните учители? Какъв план за работа  сте съставили?