avatar

Ситуация по природен свят във Втора възрастова група

Моля за вашето мнение по так написания План конспект и структура на ситуацията по Природен свят!

http://dox.bg/files/dw?a=d7c47e1928
http://dox.bg/files/dw?a=4564228c1f