avatar

,,Палечка"

--------

Отново приказка от Х. К. Андерсен.

Pale4ka.ppt