avatar

Сценарий за пролетен празник - II група

Реших да ви предложа сценария от тазгод. празник, който проведохме в нашата група. Всичко мина чудесно, доволни сме.....

               СЦЕНАРИЙ ЗА ПРОЛЕТЕН ПРАЗНИК    II група

Д: - Добре дошли родители и гости на празник в детската градина!

У1: - Благодарим Ви,че приехте нашата покана и сте тук сред нас!

У2: - Ах, чудна сила крие тя,

        таз думичка ,,благодаря”.

        Помогнат ли ти в беда,

        с утеха или със дела,

        отплатата е само една:

                   БЛАГОДАРЯ!

     Следва ПЕСЕН,, БЛАГОДАРЯ”

Д: - Хайде, весели дечица,

       да си поиграем

       и театър да направим,

       както ние знаем.

Д: - С  герои чудновати

       приказни ,познати

       ще се срещнем, ще попеем

       и ще се посмеем.  

Д : - Знам една такава

        приказка чудесна

        тя е много стара

        и ви е известна.

        Затова сега със вас

        ще разказваме на глас. 

 ,,ЗАЙЧЕНЦЕТО БЯЛО”

( под звуците на бавна мелодия,,О СОЛЕ МИО” иззад къщичката излиза Слънцето)

Слънцето:   Хайде, ставайте от сън

                    и излизайте навън

                    малки зайчета,сърнички,

                    искам да събудя всички.

Майка Зайка (показва се от другата страна на къщичката):

                     Танцува на ,,ЗАЙЧЕТА”

                     Ето,Слънцето вече се е показало.

                     Благодаря ти,Слънчице,че ме събуди.

                     Днес трябва много,много да се трудя.

                     Имам си градинка край гората.

                     С лейка ще поливам зарзавата:

                     зеле,моркови,салатки,

                     репички червени,сладки.

( Слънцето застава зад къщичката.Майка Зайка се обръща към къщичката,където спи Зайчето.)

Майка Зайка: Време вече да събудя и малкия Зайко.

                       Зайче мило,Зайче бяло!

                       Ставай, слънце е изгряло.

                       Аз в градинката отивам,

                       зеленчука да поливам

                       а ти тука остани,

                       къщичката ни пази.

( Зайченцето бяло излиза иззад къщичката ,танцува заешкия танц           -обръща се към Майка Зайка):

                      Добро утро,мила мамо,

                      днес и аз съм станал рано.

                      Тръгвай,вече съм голям,

                      къщата ще пазя сам.       

      Майка Зайка: Довиждане,Зайче Бяло.

Зайченцето бяло: Довиждане,мила мамо.

             (подскача няколко пъти и си говори):

                          Хубаво,ама незнам,

                          Как ще си играя сам.

       (  Поглежда към Слънцето):

                         Здравей,Слънчице добричко,

                         Ти си като мен самичко.

                         Всеки ден оттук минаваш,

                         ала бързаш,не оставаш,

                      а пък аз така желая

                      с тебе да си поиграя.        

Слънцето:  Аз не мога,Зайче бяло

                   нито миг да спра,

                   всичко живо на земята,

                   чака мойта светлина,

                   но след малко ще събудя

                   палавите пеперуди

                   и тогава не се май

                   бързай, с тях си поиграй.

    ( Слънцето оставя короната си над къщичката и сяда на мястото си.  = танц,,ЦВЕТЯ И ПЕПЕРУДИ”, Зайчето бяга отстрани и иска да докосне пеперудите с ръка. Музиката стихва.Цветята и пеперудите сядат по местата си, а Зайчето спира пред къщичката):

                        Тези бели пеперуди

                        хвъркат,хвъркат като луди.

                        Отлетяха надалече

                        трябва да се връщам вече,

                        но за малко ще приседна,

                        че умора ме налегна.

 Следва ПЕСЕН,, БОДЛИВКО”

  (Зайчето сяда на пънчето пред къщ-ката.Сърничката се показва зад гърба му.Танцува на музиката от ИГРА

Сърничката:    Зайче мило,Зайче бяло,

                         хайде,стига си седяло,

                         я  ела на таз поляна

                         да си поиграем двама.               ( Скрива се)

Зайченцето бяло: Чакай ме, Сърничке,спри,

                               идвам,ти къде се скри?

( Сърничката обръща къщичката така,че да се види дървото)

Сърничката:    Ето ме. Ела при мен.

                         Виж какъв чудесен ден.

                         Да започваме играта

                         с песничката ни позната.

( Децата запяват.Зайчето и Сърничката, хванати за ръце се въртят в кръг и танцуват)

Децата пеят:    Зайченцето бяло

                         цял ден си играло

                        в близката горичка

                        със една сърничка.

 

                        Вече се стъмнило,

                        слънцето се скрило.

                        Зайчето разбрало,

                        че е закъсняло.

                        Зайчето разбрало,

                        че е закъсняло.

 ( при последните думи Сърничката побягва към столчето и скрива короната на Слънцето)

Зайченцето бяло: Оле,вече се стъмнило

                               даже слънцето се скрило.

                               Страшно стана и не знам,

                               как ще си отида сам.              ( започва да 

                                                                             бяга в кръг

Децата пеят:     Хукнало да бяга,

                        както му приляга,

                        но във тъмнината

                        сбъркало следата.

Зайчето (спира изплашено):

                             Ох, във тъмнината

                             сбъркал съм следата.

                             На кого да кажа,

                             път да ми покаже?         ( сяда под  

                                                                     дървото.Плаче.)  

Децата пеят:     Седнало да плаче

                          малкото юначе.

                          На кого да каже,

                          път да му покаже? 

( децата продължават да пеят.В това време покрай Зайчето обикалят Щурчо и Светулка.)

                          Спряла под елата

                          с лампичка в ръката

                          малката Светулка

                          на Щуреца булка.

( - танц на Светулката и Щурчо,, ТРЕПКАТ ЗВЕЗДИТЕ”

Светулката:   Щурчо, Щурчо, я послушай

                       спри гъдулката за миг,

                       чувам плач и тъжен вик.

           Някой в тъмното ридае

                       и от помощ се нуждае .

Щурчо:     Да,Светулчице, и аз

                 чувам този тъжен глас.

                 Някой е в беда и знае,

                 че е страшно във гората,

                 щом си сам във тъмнината.

                 Хайде тръгвай, намери го.

                 Със фенерчето светни,

                 в къщи ти го заведи.

( Щурчето се скрива.Светулката застава пред зайчето и вдига високо фенерчето.)

Светулката:  Зайче мило, Зайче бяло

                      стига сълзичко си ляло.

          С тази лампичка в ръката

                    ще ти светя из гората,

                    ще те заведа при Зайка,

                    твойта мила майка.

( Зайчето и Светулката обикалят в кръг.Децата пеят):

                               Зайчето видяла,

                               пътя му огряла.

                               Отишло при Зайка,

                               милата си майка.

( При последните думи децата обръщат декора,така,че да се види отново къщичката и Зайчето се скрива. Остава само Светулката, на тиха, спокойна музика казва):

Светулката:   Зайченцето бяло

                       вече не тъгува.

                       Обеща през сълзи,

                       много да мирува.

                       Прошка иска Зайко

                       от своята майка,

                       мили думички изрича:

                      ,, Мамо, много те обичам. “

  Следва ПЕСЕН ,, ТЪРСИ СЕ ЗАЙКАТА,ТЪРСИ СЕ МАЙКАТА”

У: - Успокойте се, деца.Майките ви непременно ще ви намерят.Всяка майка познава своето дете.Ще видите как нашите майки ще открият децата си.Майките намират децата си, дори когато не ги виждат....Деца застанете в кръг.

ИГРА ,,Къде е звънчето-къде е детето”

    Децата се нареждат в кръг.В средата на кръга е една от майките.Завързват и се очите, а на нейното дете се дава звънче. Кръгът леко се върти.Детето разклаща звънчето.Задачата е майката да открие детето.

                               ИЛИ:

 ИГРА ,, Познай своето дете”

   Една от майките влиза в кръга,завързват очите и.Водим няколко деца,майката трябва да ги пипне и да познае своето.

 Следва ПЕСЕН ,, ВЕСЕЛ ПРАЗНИК”

У: - А, дали следващата игра е състезание, или направо награда?

             ИГРА,, Кой по-бързо ще изпие”

      В играта участват няколко двойки от майка и дете.Задачата им е да изпият сок от бутилка с две сламки.Първата двойка е победител.

 Следва ПЕСЕН ,,РАК-ЮНАК “    

У: -Когато заедно играят и се състезават децата и родителите, успехът ще бъде по-сладък.

          ИГРА ,, Най-бързата двойка “

     Излизат по двойки – майка(баща) и дете. В кръг са наредени столове, облегалките им са към центъра на кръга.Те са с един по-малко от двойките.Звучи музика.Майките с децата си под звуците на музиката обикалят около кръга от столове. Изведнъж музиката спира и майките сядат на столовете, като всяка взема детето си на колене.Двойката, която е останала права, излиза от играта.Отстранява се един от столовете.Играта продължава, докато остане само една двойка.

 Следва ПЕСЕН ,, ПРОЛЕТ “

  ЧЕСТИТА ПРОЛЕТ!!!!!

У1: - Времето тъй бързо мина

        с детска весела дружина

        с мама, татко,дядо,баба.

        Ще завършим с тази песен

        В днешния ден чудесен.

У2: - Живот и здраве пожелаваме.

        И нови срещи обещаваме.

Следва ЛАТИНО ТАНЦ

                       Раздаване на снимки

                       Почерпка                                            ©

                                              КРАЙ!!!!!!!!!!