avatar

Клавишни комбинации

Ако искаме да си спестим от времето за работа с компютъра, е добре да умеем да работим и на клавиатурата. Комбинациите от клавиши са доста по-бърз и лесен начин за подаване на команди и затова сметнах, че ще е от полза да покажа някои от тях, които се използват сравнително често.

Ето клавишни комбинации, които важат за повечето програми в Windows, заедно с командите, на които те съответстват:

[Win]+[E] = Windows Explorer

[Ctrl]+[Esc] = Start menu

[Ctrl]+[Shift]+[Esc] = Task Manager (диспечер на задачите)

[Ctrl]+[C] = Copy (копирай)

[Ctrl]+[V] = Paste (постави)

[Ctrl]+[X] = Cut (отрежи)

[Ctrl]+[A] = Select All (избери всичко)

[Ctrl]+[Z] = Undo (стъпка назад)

[Ctrl]+[Y] = Redo (стъпка напред)

[Ctrl]+[F] = Search (търси)

[Ctrl]+[S] = Save (запази)

[F1] = Help (помощ)

[F10] = [Alt] = меню File

[Tab] = табулация/следващ обект

[Shift]+[Tab] = табулация /предишен обект

[Alt]+[Space] = меню Restore, Move, Size, Maximize, Minimaze, Close

[Shift]+[стрелка] - маркиране на текст в съответната посока

[Alt]+[Tab] = сменя активния от всички отворени прозорци

[Alt]+[F4] = затваря работещата програма, т.е. активния прозорец, а ако няма такъв - меню Shut down

[Win]+[M] = [Win]+[D] (без Win NT) = Minimise All

[Win]+[R] = Run (изпълнение)

[Win]+[U ] = Utility Manager (диспечер на помощите програми)

[Win]+[F] = [F3] =  (друг начин да се изведе търсачката на Windows)

[Win]+[L] = Switch User (само за Win XP - превключва на потребителски акаунти)

[Win]+[Pause] = System Properties (свойства на системата)

[Win] + D - show desktop (минимизира всички прозорци и показва десктопа)

Run команди, които стартират някои по-популярни програми:

iexplore = Internet Explorer

winword = Word

excel = Excel

mspaint = Paint

cmd (или command) = MS DOS Prompt

notepad = Notepad

calc = Windows-ката елка

wmplayer = Windows Media Player 8 или по-нов

mplayer2 = Старият Media Player wordpad = WordPad nero = Nero Burning Rom или Nero Express

Windows Explorer:

[Alt]+[Enter] = Properties (свойства на маркирания файл)

[Alt]+[Enter] = Properties (свойства на маркирания файл)

[F2] = Rename (преименувай)

[Shift]+[Del] = Delete permanently (изтриване)

Internet Explorer:

[Ctrl]+[N] = (отваря нов прозорец със същото съдържание като активния в момента)

[Ctrl]+[H] = History (история)

[Shift]+(Left click) = (отваря линка в нов прозорец)

[Ctrl]+[Enter] = Добавя www отпред и com отзад към това, което сте написали в Address bar-a и стартира зареждане на страницата.

[F1] = Help (помощ)

[F3] = Search (търсене)

[F4] = пада address bar-ът. Ако курсорът е вече в него, може и с [Alt]+[Down arrow]

[F5] = Refresh (обнови)

[F6] = [Ctrl]+[Tab] = курсорът отива в Address bar-а и адресът се избира

[F10] = File menu

[F11] = Full Screen (цял екран)

[Esc] = Stop

[Alt]+[Left arrow] = [Backspace] = Back (назад)

[Alt]+[Right arrow] = Forward (напред)

[Ctrl]+(Mouse scroll) = Text size: zoom in/out (размер на буквите)

[Ctrl]+(Left click) = Select paragraph (маркира абзац)

MS Office

За целия пакет:

[Alt]+[W] = Window меню - за смяна на активния прозорец, ако са отворени няколко във формати .doc или .xls.

[Ctrl]+[F6] = сменя прозорците на няколко отворени doc или xls

[Ctrl]+[F4] = затваря един от няколко отворени doc или xls

[Ctrl]+[Z] = отменя последния Auto Correct (автоматична главна буква, хиперлинк, дълго тире и т.н.)

[F12] = Save As...

[Ctrl]+[O] = Open

[Ctrl]+[P] = Print

[Ctrl]+[Shift]+[Left] = Маркира една дума наляво

[Ctrl]+[Shift]+[Right] = Маркира една дума надясно

[Ctrl]+[End] = Отива в края на документа

[Ctrl]+[Shift]+[End] = Маркира до края на документа

[Ctrl]++[Home] = Отива в началото на документа

[Ctrl]+[Shift]+[Home] = Маркира до началото на документа

Само за WORD:

[Shift]+[F3] = последователно сменя буквите - главни и малки, на маркирания текст или една дума по този начин

[Shift]+[F7] = показва списък със синоними на маркираната дума

[Ctrl]+[ [ ] = намалява с един пункт височината на маркирания текст

[Ctrl]+[ ] ] = увеличава с един пункт височината на маркирания текст

[Shift]+[End] = маркира до края на реда

[Shift]+[Home] = маркира до началото на реда

[Shift]+[Page down] = маркира цяла страница надолу

[Shift]+[Page up] = маркира цяла страница нагоре

[Alt]+[Mouse select] = избира правоъгълник, а не редове (check this out!) -например избира един стълб на таблица.

[Alt]+[Shift]+[стрелка] = мести маркираното изречение нагоре/надолу/наляво/надясно по отношение на останалите изречения.

[Ctrl] + [Shift] + [=] = писане в горен индекс (superscript) или местене на маркиран текст там

[Ctrl] + [=] = писане в долен индекс (subscript) или местене на маркиран текст там

[Ctrl]+[Right arrow](дясна стрелка) = курсорът скача на следващата дума

[Ctrl]+[Left arrow] (лява стрелка) = курсорът скача с една дума назад

[Ctrl+B] - Bold (УДЕБЕЛЕН)

[Ctrl+I] - Italic (КУРСИВ)

[Ctrl+U] - Underline (ПОДЧЕРТАН)

[Ctrl+L] - Left align (ЛЯВО ПОДРАВНЯВАНЕ)

[Ctrl+R] - Right align (ДЯСНО ПОДРАВНЯВАНЕ)

[Ctrl+J] - Justify (ЦЕНТРИРАНЕ)

[Ctrl+E] - центриране

[Ctrl+S] - Save - запазване

[Ctrl+W] - затваряне на документа

[Ctrl+А] - избиране, маркиране на целия документ

[Ctrl+D] - извежда прозореца за настройка на шрифтовете

[Ctrl+F] - търсачката на WORD

[Ctrl+С] - копирай

[Ctrl+V] - постави 

[Ctrl+H] - замяна

[Ctrl+N] - нов документ

[Ctrl+Y] - повтаря последно записаните думи, изрази, изречения - Redo

[Ctrl+K] - вмъкване на линк

[Ctrl+М] - преместване на курсора

[Ctrl+О] - отваряне на документ

[Ctrl+Т] - промяна на курсора[Ctrl+Z]- Undo връща със стъпка назад

[Ctrl+P] - прозореца на принтера

Excel:

[Ctrl]+[Page down] = сменя sheet-овете в един xls

[Ctrl]+[1] = Format cells на активната или селектираните клетки

[Ctrl]+['] = копира съдържанието на горната клетка

[Бутон контекстно меню]+[I] = Insert Row над/преди маркирания ред/стълб

[Бутон контекстно меню]+[D] = Delete selected rows/columns (само с Delete се маха съдържанието на клетките, като редът/стълбът остава)

Opera

[LeftClick + RightClick] - напред (forward)

[RightClick + LeftClick] - назад (back)

Outlook:

[Ctrl]+[Enter] = [Alt]+[S] = Send mail

[Ctrl]+[R] = Reply

[Ctrl]+[Shift]+[R] = Reply to all

[Ctrl]+[F] = Forward

[Alt]+[.] = Go to address book

[Shift]+[Del] = Delete permanently

(Double click) на празно място в прозореца на Outlook = New mail

Winamp

[Alt]+[S] = [Ctrl]+[Enter] = [Tab] и [Enter] едно след друго = Send
 Winamp 2.xx

[X] = Play

[C] = Pause

[Z] = Previous

[V] = Stop

[B ] = Next

[L] = Open file

[Ctrl]+[L] = Open location

[Shift]+[L] = Open directory

[J] = Jump - бърз преход към песен чрез въвеждане на част от името, изпълнителя или албума

[Up] / [Down] = Volume up / down

[Left] / [Right] = 5 секунди назад/напред

 За Photoshop вижте това: http://www.okteachme.com/pshopKBSCs.htm

За снимка на екрана, тоест за да си направим скрийншот, трябва да стартираме Paint-а, да изберем прозореца на програмата, който ще снимаме. Първо натискаме Alt+Print Screen, визуализираме прозореца на Paint-а и натискаме Ctrl+V.