avatar

Тестове по новия изпитен формат на националното външно оценяване в 4. клас

Скъпи колеги, тази сутрин на сайта на МОМН бяха качени примерни тестове по новия изпитен формат на националното външно оценяване в 4. клас. Адресът на страницата е този: http://www.minedu.government.bg/top_menu/general/assessment/

Предлагам да се запознаем с предложените варианти и да поговорим как най-успешно бихме могли да подготвим четвъртокласниците за матурите в края на годината.