avatar

Родителска среща 1 клас

За първата родителска среща с родителите на бъдещите първокласници, подготвих презентация по предоставения ни от Асоциация "Родители" Наръчник за първокласници. Наръчникът ме впечатли много, ще се радвам презентацията да е полезна.  together.ppt