avatar

И за какво е това!

Много обичам да правя справка с колегите от другите градове по различни професионални въпроси, за да разбера в една или в няколко Българии живеем. Сегашната ми справка се отнася до външното оценяване. В нашето училище дойде искане от РИО колегите на 4 клас да изготвят скала за всяко дете, правило външно оценяване по четирите предмета. Не стига това, ами резултатите от тази година трябва да бъдат сравнени с тези от три години назад!!! Та се питаме каква е целта на това упражнение и не е ли по- добре колегите да приложат една статия от който и да е вестник по темата и да го изпратят до инспекторите си. Ето например тази статия.

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-06-12&article=412811 

Хем знаят, хем питат! От в." Сега" част от статия по въпроса.
"СРИВ
Данните на министерството потвърдиха тенденцията на срив на резултатите от външното оценяване в IV клас и при националните тестове на същия випуск в VII клас. През 2009 г. сегашните седмокласници са имали между 72.26 и 81.06% постижимост на резултатите по различните предмети, докато през 2012 г. тя вече се движи между 53 и 60.13%. Най-голям е сривът в постиженията по обществени науки, гражданско образование и религия - от 81.06% в IV клас на 54.53% в VII клас. От министерството обясниха, че това се дължи на различия в целите и формата на изпитите, както и че в прогимназията има повече учители, усложнено учебно съдържание и натрупани пропуски през годините. Зам.-министър Милена Дамянова заяви, че в новите учебни програми щяло да има връзка между началното и прогимназиалното образование. В новите програми се предвижда 60% от часовете да са за преподаване на нови знания, а 40% - за практически занимания, обясни тя."

След като на всички ни е известно защо резултатите са такива или онакива и причините за тях, кому е нужна тази канцеларска бумащина и безсмислено положен труд? При вас така ли е, колеги?