avatar

инструктаж - ученици проект УСПЕХ

 инструктаж-ученици_iid.doc

Здравейте колеги,

Това е нашият инструктаж. Струва ми се, че ще ви бъде от полза. Желая на всички успех в УСПЕХ!