avatar

Слънчева система - обобщение

Много обичам обобщителните уроци, защото най-често се подготвяме за контрол, а този начин ми помага нагледно да обясня темата. Знаем, че децата трудно си представят практическите уроци, ако само обясняваме. За този урок материали съм взела от You tube и намерих една презентация в Интернет пространството на ученик на име Марио Василев написал е само, че е от 10д, без да посочва от кое училище и кой град е, но е перфектно изпълнение. Благодаря!

По Булвест 2000