avatar

ВЛАДЕТЕЛИ И СЪБИТИЯ ПРЕЗ - І и ІІ БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО

С този тренажор ще помогна на моите четвъртокласници да свържат владетеля с най- важните събития през неговото царуване.

І И ІІ БЪЛГ. ДЪРЖАВА.ppt