avatar

Сказуемо

Малко позакъснял урок, но може да се ползва за преговор. 
Вдъхнових се от Лидето Ганева и нейно по-раншно произведение на методическото изкуство. :) Лиде, благодаря!
Изд. "Просвета", Танкова. 
Сказуемо2.ppt