avatar

Тематичен работен план за ПИГ І клас

Това е моят план за работата ми с първокласниците в ПИГ. Взаимствала съм от някои публикации. Благодаря за идеите!

Дано да съм полезна на някой!

ПИГ І клас.doc