avatar

Тематичен работен план за ПИГ І клас

Здравейте,колеги!

Виждам,че тематичните планове  за ПИГ все още остават недоизяснени.Ще се осмеля да покажа и моя план.

 Тематичен работен план ПИГ І клас