avatar

Разпределение ПИГ 1 клас

Разпределение ПИГ.doc           В помощ на колегите от ПИГ. Това е разпределението за новата учебна година, изготвено по седмици и с брой часове, съобразено с проекта за ваканциите. Ползвах УК-2011, който ни предостави Роси. Справих се с нейна помощ, за което и благодаря. Същото може да се ползва и за II-IVклас, като се добавят занимания по интереси и за последната седмица. Приемам предложения за подобрения.

 Понеделник - СД - Спортна дейност

 Вторник - ПЛД - Природолюбителска дейност

 Сряда - ИД - Изобразителна дейност

 Четвъртък - ЛТД - Литературно-творческа дейност

петък - ПТД - Природотехническа дейност