avatar

Препоръчителен списък на книги за бъдещи второкласници

Безплатната програма от днес е изключително полезна и много ефектна. Конвертира Word  в   *html, *zip, *exe  формат.

Първият ми опит е с препоръчителния списък  на книги за лятната ваканция на бъдещите второкласници. Подборът на книги не е мой, но ми харесва, защото  е съобразен с художествените произведения изучавани в читанката на изд. "Булвест 2000".

списък

http://tranz.it/load.php?id=6jItriCQOkZqE10Z850225

препоръчителен списък за 2 клас.doc