avatar

Родителска среща

Миналата година проведох срочната родителска среща в първи клас по-леко с тази презентация. И тъй като идва краят на срока, предлагам ви я, може на някой да помогне.  І срок - родителска среща І кл.ppt