avatar

Съчиняване на разказ по дадено начало

Тази седмица по разпределение имах по КРУ темата за съчиняване на разказ по дадено начало. Още през лятото имах идея да използвам по-различен текст и начин за работа в часа с децата. Бяхме с Дани Първанова във Видин и разгледахме (а и снимахме, много снимахме) крепостта Баба Вида. Така се зародиха две различни истории, но споделените ни мисли ни помогнаха - обменихме клипчета, файлове и... Реализирахме едновременно в два града и различни училища идеите си. Знам, че в този момент и тя споделя своя опит - надявам се, да сме полезни...