avatar

Съкратен запис на текстова задача

Урок 36- "Просвета", Манова и колектив.

УРОК№36-Съкратен запис.ppt