avatar

ЧАСТИ НА ДУМАТА. ПРЕДСТАВКА-3кл

Урок 11 -"Просвета"- Р.Танкова и колектив. Използвала съм 3 слайда от Дани Първанова, които лееекичко промених и пригодих към нашия учебник.

ЧАСТИ НА ДУМАТА . ПРЕДСТАВКА.ppt