avatar

Работен лист - Пред картата на Родината ни - ЧО, "Булвест"

 Здравейте и от мен! Докато на Руми учениците от 3 клас изучават посочените от нея знания, понятия, представи в учебника на "Просвета", то ние изучаваме други важни такива - географска карта, посоки на света, граници, условни знаци, континент, полуостров, планини, ...... Всичко това за 40 минути и работа в учебна тетрадка - избирателно. И все пак непрофесионално направих работен лист за упражнение и затвърдяване на знанията. Често ще се връщаме към него, понятията са основни и важни.

Пред картата на Родината.doc