avatar

Сценарий за откриване на учебната година

И така, авторски колектив от Пето основно училище "Христо Ботев" - град Кюстендил, в състав Тоня Андонова, Ирина Манова, Светла Костова и аз, седнахме и написахме следното:

 Сценарий