avatar

Питане за въпрос от НВО - ЧО 4. клас

Днес премина тестът по Човекът и обществото - 4 клас от Националното външно оценяване. Излезе и ключът с верните отговори. Според него, синът ми е допуснал една грешка, за която не мога да му се сърдя. Колеги, искам да коментирате 7-ми въпрос от теста: Какво е забранено в защитените територии? а) храненето на животни; б) говоренето на висок глас; в) свободното влизане на хора. Според ключът за верните отговори, правилният отговор е "в". Но се получава парадокс: щом е забранено свободното влизане на хора, как ще е разрешено храненето на животни и говоренето на висок глас?

    А в учебникът за 3. клас "Човекът и природата" ("Просвета" - Лиляна Найденова, Мария Тодорова), стр.47 пише, че защитените местности могат да се посещават от туристи. Туристите не са ли хора?

 Още доказателства:"Човекът и природата"-4.клас (Просвета),стр.88

"Човекът и природата" - 4. клас ("Булвест"), стр. 69

Защитени територии в България

Ето и въпросният тест: ChO-4kl-13_maj_test_klyuch.pdf