avatar

"АЗ И БУКВИТЕ"-14.04.2010 г. СБНУ-сканирани тестове 1- 4 клас

Ако някой се интересува от теста "Аз и буквите", организирани от СБНУ с

1-4 клас, които проведохме днес, може да ги разгледа. Сканирани са.

1 кл.-І.jpg  1 кл-ІІ.jpg  2 кл-І.jpg  2 кл-ІІ.jpg  3 кл-І.jpg  3 кл.-ІІ.jpg  4 кл-І.jpg

 4-ІІ.jpg