avatar

Целодневно обучение - проект

Колеги, и аз съм се захванала с проекта за целодневно обучение в 1 клас, но не ми е ясно към "Наука" какви теми да пиша. Може ли някой да ми помогне?