avatar

Съчиняване на вълшебна приказка по подобие

Колеги, малко  са методическите разработки за развитие речта на учениците. Това е моето виждане за урока ми по ФКРУ - 3. клас. Оставям презентацията отворена за корекции, че  доста бързах.  Работим с  учебника на   издателство " Булвест". Търсих други предложения, но не открих. Подготвих и лист за децата, които вероятно не биха се осмелили да работят без словестни опори. Надявам се да са малък брой.

Съчиняване на вълшебна приказка ppt    Помощен план за някои ученици