avatar

Целодневно обучение

Колеги, пиша проект за целодневното обучение на учениците от първи клас в полуинтернатна група.Какво е седмичното разписание на заниманията по интереси и какви теми трябва да включа в тематичната програма. Никога досега не съм водила занималня и незнам как да го направя. Ако някой от вас има някаква представа, нека даде някакви разяснения ще му бъда много благодарна.