avatar

Олимпиада по математика

  Колеги, при вас мина ли  59 Национална олимпиада по математика - общински кръг? При нас се проведе. Разбрах, че при други предстои да се проведе. Задавам си въпроса, щом е национална, защо това не се случва в един ден за цялата страна.