avatar

Звучни и беззвучни съгласни - І клас

Звучни и беззв.съгл.-І клас.doc

 

Това е самостоятелната работа, която правих днес.Едно от упражненията съм използвал от Начално образование, но съм го изменил.