avatar

Митове и легенди

 

Дедал и Икар.ppt

Неверница Арда.ppt

Благодаря на Поли за перфектната разработка на този урок. Ето крайният резултат от съвместната ни работа - Дедал и Икар-подобрен вариант-1.ppt