avatar

Грамоти за края на 1 срок

Наближава краят на срока. И понеже децата няма да имат срочни оценки в бележниците, все трябва някак да се отбележи трудът им през първата половина на годината. На родителите ще изпратя страхотното писмо на Роси, а децата ще получат по-приятната част от равносметката за 1 срок - грамоти.

Исках да има грамота по всеки предмет, но трябваше да добавя още 2-3, за да има за всяко дете.

 gramoti _Pavlova   шаблони