avatar

Контролен лист по български език - първи клас

Това е контролен лист, който би могъл да се използва в редовните или  в часовете по ЗИП бълг. език. Във всеки клас има и деца, които работят по-бързо, може да се предложи и за индивидуална работа. Направен е без претенция за оригиналност. Дано има полза за колегите с първокласници.  Листът се принтира, може и да се редактира. Български език първи клас.ppt