avatar

Съществително име - обобщение

Предстои ми нов урок с мишките. Винаги една част от електронното съдържание правя като презентация, която по-късно използвам в софтуера на Envision. По-особеното този път е, че съм правила презентацията с PowerPoint 2010 beta версия. Доволна съм от новата версия, продължавам да я проучвам.

Съществително име

 
Не е в пълния си вид, защото системата не позволява качване на pptx, а някои неща се губят в ppt.