avatar

Въпрос за педагогическия съветник и психолога

Според нашата психоложка и някои колеги, за да бъде консултиран един ученик от психолог или педагогически съветник, е нужно да се поиска преди това позволението на родителите му. Днес попаднах в ситуация, в която предложих на една майка детето й да поговори с педагогическия съветник, тъй като възникват проблеми, свързани с безопасността на децата от класа, за която отговарям аз, и тя каза, че първо ще попита съпруга си. Ако той е съгласен, детето ще бъде консултирано.

Почувствах се като човек, който има нужда от помощта на специалист, но съществува вероятност да не я получи, защото не аз, която отговарям за живота и здравето на децата, вземам решенията, а родителите.

Как е при вас, колеги? Има ли такова изискване родителите да решават дали да позволят на психолог или педагогически съветник да помага?