avatar

Книжка - Народни будители

  Денят на народните будители се пада в неделя, но в нашето училище ще го отбележим няколко дни по-рано. За целта всяка от колежките трябваше да подготви презентация, слово и т.н. Аз избрах познатите ни книжки, които след като разпечатам  ще дам на децата. 1част   2част