avatar

Относно ДБТ - ЗИП - І клас

Колеги, тази година ще имаме ДБТ/ЗИП  в І клас. Разчитахме на едно помагало, но се оказа, че вече не се издава. Затруднени сме с тематичния план. Ако някой разполага с такъв, моля да го публикува. Предварително благодаря!

Успешна подготовка за учебната година!