avatar

Тест (изходно ниво) ЧО 3 клас

Това е моето предложение за Тест (изходно ниво) по ЧО в 3 клас. Направен е по структурното съдържание на "Просвета" (М. Радева и колектив).Тест (изходно ниво) ЧО 3 клас.doc