avatar

сценарий за изпращане на четвъртокласници

Колеги, моля ако някой има интересени идеи за сценарий за изпращане

на четвъртокласници да ми помогне . Предварително благодаря.