avatar

Първи стъпки с офис пакет 2007

А това е разширено и доста подробно описание на някои възможности на офис 2007. Естествено има и колеги, които знаят тези неща. Моля да бъда извинена от информатиците, които държат на термините, но тъй като офисът ми е на български, и аз си говоря на български. Позволих си да опиша визуално прекалено подробно някои неща, но все пак има и начинаещи. Надявам се урокът да е полезен.

Първи стъпки с офис 2007.ppt