avatar

Дневен режим

  Това е урока, който преподавах днес! На децата им беше интересно, надявам се така да е и с вас.

Дневен режим1.ppt