avatar

За два гроша

Приказката се изучава в читанката на "Булвест" за трети клас.

Za dva grocha.ppt