avatar

Борци за свобода

Борци за свобода1.ppt  Това е урокът, който преподавах днес.