avatar

Прилагателно име - обобщение

Направих този урок по подобие и с помощта на идеи подхвърлени ми от приятелки, за което им благодаря. Може и да е полезен за някого. Издателство Булвест.

прилагателно.ppt