avatar

СЪСТЕЗАНИЕ

Колеги, втора година участваме в състезания, организирани от СБНУ-(Сдружение на българските начални учители). Така можем да разберем как се движим, къде са нашите ученици спрямо връстниците си! Това е и почти външна оценка на работата ни. На 20 януари е състезанието по математика. Това е и тренинг за децата и още един начин за решаване на тестове.