avatar

Човекът и обществото - 3 клас

С този тест утре ще проверя знанията на третокласниците по ЧО /раздела "Българското общество в миналото"/. Един от въпросите съм взаимствала от подобен тест на Ceni 61, за което и благодаря.тест.doc