avatar

тест по английски език 2 клас

Test 2 alphabet numb colors.docСлед като вече изучихме всички букви, цветове и числата до 10 е време да проверим какво сме постигнали. Предлагам вариант на тест по англ. език за втори клас по системата Blue skies