avatar

Слънчевата система

Ето един нагледен урок за Слънчевата система.Мисля че станаха много слайдовете,

но пък гледах да включа всичко и да им го покажа.

Слънчевата система.ppt