avatar

Представки

На хоризонта е втора серия от филма морфология в трети клас - представка. Доста се измъчих с нея. А като си представя какво ме чака с наставката... Но ще се преборя и с нея.

ПРЕДСТАВКА.ppt