avatar

Задачи от движение

Това е презентация за онагледяване на задачи от движение. Въпреки че в Програмата по математика в началното училище не са предвидени, могат да се използват в часовете по ЗИП за надграждане, по СИП или кръжок. Презентацията я преведох от руски. Надявам се да ви е полезна. Текстът на задачите може да се промени, а също и данните.

Задачи от движение