avatar

Рамки

Предлагам  няколко „ рамки , които могат  да послужат за много  неща – списъци от книги, грамоти, различни съобщения в класната стая....Вие решавате!

ramki.doc